Teksty

· Jubileusz 50-lecia działalności artystycznej (1964-2014)

· Bezkrwawy Szela - Kazimierz Rainczak, 2011

· Szela z Frampola - Małgorzata Pytkowska, Tygodnik Zamojski, 2011

 

 

 

Liczniki

Informacja o artyście w jęz. polskim Informacja o artyście w jęz. angielskim Informacja o artyście w jęz. francuskim

Copyright by: K. Jasiński-Szela, 1964-2015

Created by: kk