Kazimierz Jasiński-Szela

Urodził się we Frampolu, w 1937 roku. Studiował w PWSSP we Wrocławiu pod kierunkiem profesorów Marii i Stanisława Dawskich oraz Zbigniewa Karpińskiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1964 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką użytkową. rwszy etap twórczości to sztuka abstrakcyjna. Przez okres dwudziestu lat tworzył w stylu postmodernistycznym. Potem jego sztuka uległa transformacji i powrócił do realizmu, by po latach znowu wrócić do kontynuacji abstrakcjonizmu.

Artysta jest zafascynowany naturą i folklorem. Wakacyjne plenery odbywa w rodzinnym Frampolu. Tematy prac znajduje w swoim rodzinnym miasteczku. Można go tam spotkać przy sztalugach, malującego zakątki, oddające dawny klimat rodzinnego miasta: klimat zapamiętany z dzieciństwa.

Od maja 2005 malarz bywa w Bretanii na wyspie Ile aux Moines, Francja, na plenerach malarskich. Zauroczony Bretanią maluje nowy cykl obrazów: Teraz Bretania. Poprzednie cykle obrazów realistycznych to: Teraz Frampol, Teraz Polska.

O artyście tak pisał Krzysztof Skorupski: Obrazy Kazimierza Jasińskiego-Szeli są pogodne i pełne otuchy, życzliwie usposabiają nas do innych ludzi, zacierając ślady nieporozumień, wprowadzając w stan zadumy, refleksji i klimat prowincjonalnych miasteczek. Dotyczą tematyki, którą można określić jako sceny rodzajowe odchodzącego świata. Świata, który jeszcze nie tak dawno, bo do połowy XX wieku, stanowił koloryt tamtejszych wsi i prowincjonalnych miasteczek.

Ponad 25 wystaw indywidualnych, w tym dwie w Berlinie, liczne wystawy krajowe,
m.in.: w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Katowicach, Toruniu, Szczecinie, Wojnowicach i Poznaniu.

Uczestniczył też w wielu wystawach okręgowych i środowiskowych w kraju i za granicą, m.in.: w Galerii Steiner w Niemczech oraz w Bordeaux i Paryżu we Francji. W Paryżu znajduje się stała ekspozycja około 20 dzieł Jasińskiego-Szeli: malarstwo i rysunki okresu abstrakcji z lat 1975-1980. Dwukrotnie uczestniczył w Nowym Jorku w aukcji Polscy artyści plastycy dzieciom pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sprzedane obrazy Jasińskiego zasiliły konto potrzebujących dzieci polskich.

Artysta był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany na wystawach ogólnopolskich oraz w konkursach. W 2008 roku Jasiński-Szela otrzymał Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest autorem licznych projektów herbów miejscowości dolnośląskich i szeregu wystaw w Archiwum Państwowym we Wrocławiu z dziedziny heraldyki.

Jego obrazy znajdują się w muzeum w Krakowie, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą: Wielka Brytania, Francja, Kanada, USA, Niemcy, Czechy, Szwecja, Włochy, Austria...

Ostatnie wystawy indywidualne malarstwa

Obrazy z Roztocza, Klub Muzyki i Literatury, Wrocław 2017

Świat abstrakcji według Szeli, Muzeum Miejskie Wrocławia 2014

Malarstwo, Galeria ZPAP - Gdańsk, 2010

Malarstwo, Europejskie Centrum Inwestycyjne - Warszawa, 2010

Malarstwo, Na Solnym - Galeria pod patronatem ZPAP, Wrocław, 2010

 

INDEKS